25. september 2020 - 00:14Frø 

Her på siden linkes der videre til Den Økologiske Frødatabase.

I databasen findes økologiske frø og økologisk vegetativt formeringsmateriale, der er udbudt.

Regler for brug af økologisk og ikke-økologisk udsæd, kan findes under fanen lovgivning.

Den Økologiske Frødatabase

 

Landbrugsstyrelsen er ansvarlig i forhold til vedligehold af frødatabasen